zaterdag 18 mei 2013

Pinksteren

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer!

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is
en Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren, omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt!

Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer,
't is Uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!


Lees meer over Pinksteren in de Bijbel,
in het boek Handelingen, hoofdstuk 2 vanaf vers 1 tot en met 42


1 opmerking:

Copyright © 2015 Viva España
| Distributed By Gooyaabi Templates